Da se razumemo

www.sandrakravitz.com jeste lični blog, i kao takav, predstavlja mišljenje samo i isključivo autora tekstova – ukoliko nije drugačije navedeno.

Nikakva korporacija, firma, preduzeće, pojedinac, politička partija, nevladina organizacija, udruženje građana, životnjiska farma, ne stoji iza mene lično, niti mojih tekstova – opet: izuzev u slučajevima kada je tako navedeno.

Za dodatne informacije, obratite se na info[@]sandrakravitz.com.

Hvala na pažnji, prijatno čitanje.