Pre oko godinu dana, u tekstu Postati preduzetnik, korak po korak objasnila sam koja je procedura za registrovanje preduzetničke firme. Potom sam udajom promenila prezime, pa isto morala da promenim i zbog olakšavanja drugim ženama napisah tekst Kako promeniti prezime u dokumentima. Naravno – nakon ovog drugog teksta, i prvi tekst traži dopunu, jer ono prezime iz lične karte mora da se podudara sa podacima datim APR-u, banci i Poreskoj upravi.

Zanimljivo: procedura za osnivanje nove preduzetničke firme i promene prezimena u dokumentima je skoro pa ista.

Kada imate nekog, kao ja svoju @lela_ns iz Knjigovodstvenog biroa Trezor da vam ispiše korake koje je potrebno napraviti, sve se reši za svega par sati ukupno po institucijama i nekoliko dana čekanja na rešenja. Pripremite sve papire, da vas ne bi vraćali sa FT1P i nema puno čekanja i lutanja. Svuda gde se u tekstu spominje “lična karta” podrazumevano je da je novo prezime već upisano u nju.

1. APR

Potrebna dokumenta:

Nakon par dana će stići rešenje o izmeni podataka, i to vam je dodatak starom rešenju (od sad ih, za svaki slučaj, uvek nosite zajedno).

2. Pečat

Photo: vistaprintcouponscode.files.wordpress.com

Potrebna dokumenta:

 • lična karta
 • novo rešenje iz APR-a

Moj izbor u Novom Sadu je uvek Viktor i njegov V Design Creative – u svakom slučaju, koga god da izaberete, biće vam gotovo u par minuta: menja se samo gumica sa natpisom, ne i ceo pečat (osim ako vam se nije istrošio mehanizam od česte upotrebe :)

3. Overa potpisa

Potrebna dokumenta:

 • lična karta
 • pečat firme (sa novim podacima)
 • dokazi o uplati 2 takse (obzirom da je Ministarsto finansija i privrede najavilo neka ukidanja taksi, proverite šta je ostalo od ovog da se plati)
 • obrazac: Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje u dva primerka, jedan ostaje vama, drugi Gradskoj kući ili Sudu, gde već budete vršili overu.

U Gradskoj kući Novog Sada, gde sam ja overavala potpis, nije bilo gužve i sve se završi za par minuta.

Zanimljivo: moj potpis se uopšte nije promenio :) nisam pisala puno prezime, pa nije bilo potrebe da ga prilagođavam novom, ali svejedno – ne stoji novo prezime uz njega, i neophodno je da se unese izmena.

4. Banka

Na šalterima Savetnika za preduzetnike / malu privredu / kako se već u kojoj banci zovu najlešće nema čekanja i sve ide brzo.

Potrebna dokumenta:

 • lična karta
 • rešenje iz APR-a (novo, ali neka pri ruci bude i staro)
 • obrazac Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (overen u prethodnom koraku)
 • stare platne kartice – u momentu kada podnosite zahtev za izmenama biće vam poništene i nećete imati kartice – ovo znači da nećete moći da vršite plaćanje njima i da podižete novac s bankomata, računajte na to!
 • brojevi računa – dinarskog i deviznog (mogu službenici da vas pronađu i prema imenu i prezimenu ili JMBG-u, ali je mnogo lakše ovako, skratite proceduru zarad obostranog zadovoljstva – a i ljudi koji čekaju iza vas u redu).

Sve izmene su vidljive i primenljive odmah, jedino se čeka izrada platnih kartica – ovo zavisi od banke do banke, ali najčešće nije duže od 10 radnih dana.

5. Poreska uprava

Za Poresku odvojte malo više vremena, obzirom da će vam biti potrebna tri šaltera da završite sve. Brojevi šaltera koje ja spominjem važe u trenutku pisanja za Novi Sad.

Šalter 15: promena prezimena u sistemu

Potrebna dokumenta: lična karta

Sve se završava za par minuta – onoliko koliko je potrebno službeniku/ci da unese promenu u svoj računar.

Šalter 1: promena podataka u Poreskoj upravi

Potrebna dokumenta:

Na rešenje se čeka 7-10 radnih dana. Podižete ga PPR-2 obrascem na koji će vam sužbenik-ca udariti pečat o prijemu dokumentacije.

Šalter 2 – Izdavanje poreskog uverenja

Za dobijanje nove zdravstvene knjižice će vam biti potrebno poresko uverenje, za koje je potrebno sledeće:

Na rešenje se čeka 7-10 radnih dana, podižete ga uz Zahtev za izdavanje poreskog uverenja na kojem će biti pečat o prijemu dokumentacije.

6. Zdravstvena knjižica

Potrebna dokumenta:

 • lična karta
 • obrazac OPD
 • Obrazac M
 • obrazac Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (overen u koraku 3)
 • poresko uverenje iz koraka 5
 • za svaki slučaj, kopije svih rešenja koje ste do sad pribavili: moje iskustvo govori da se najčešće FT1P situacija dešava upravo ovde – predupredite je tako što ćete poneti sva rešenja (APR, Poreska) original i fotokopiju.

Uz malo sreće – to bi bilo to.