Ukoliko ste se odlučili da budete preduzetnik – paušalac, to znači da, između ostalog, nemate knjigovođu koji se za vas bavi papirologijom, prijavljuje sve ono što treba onome kome treba, već da to sve činite sami. Pošto država baš nešto i nije zainteresovana da vam pomogne, a vrlo je zainteresovana da vam naplati kazne za sve što niste uradili, kao i u svemu – moraćete sami da se informišete. U saradnji sa Knjigovodstvenim biroom Trezor-J, pokušala sam da na jednom mestu sakupim sve najvažnije obaveze jednog preduzetnika – paušalca.

Lista obaveza

  1. Uredno vođena i potpisana KPO knjiga ili KPO obrazac: može biti odštampana i uvezana, kao sa ta sa linka, mada se češće kupuje gotova u bilo kojoj knjižari; mora biti overena u Poreskoj upravi.
  2. Ukoliko se preduzetnik – paušalac bavi izvozom i/ili uvozom robe i/ili usluga, potrebno je da vodi Kontrolnik uvoza i izvoza i da uredno prijavljuje uvoz/izvor Deviznom insprektoratu (vidi tekst Kako se izvozi usluga).
  3. Obaveza kontrolisanja da li promet unutar kalendarske godine prelazi 3 miliona dinara: ukoliko je promet iznad ove sume, preduzetnik je u obavezi da unajmi knjigovođu, dakle, prestaje mogućnost paušalnog oporezivanja. Limit za ulazak u PDV sistem je 8 miliona, i on se računa na period unutar 12 meseci (ne kalendarske godine!).
  4. Redovna overa zdravstvene knjižice: biće potrebno da od Poreske uprave dobijete potvrdu o izmirenim obavezama po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje (Preuzmi Zahtev za izdavanje poreskog uverenja).

Photo: www.smallbiztechnology.com

Kalendar obaveza

Do 15. u tekućem mesecu plaćanje poreza i doprinosa, prema rešenju dobijenom od Poreske uprave

Do kraja tekućeg meseca, a za prethodni mesec obračun zarade i uplata doprinosa za zaposlene radnike (ukoliko ih ima).

[NAPOMENA] Nikako ne isplaćivati lični dohodak ili naknadu po ugovorima a da se ne plate istog dana porez i doprinosi. Obrnuto može ;)

Do 5. u mesecu, a za prethodni mesec overa plate u Poreskoj upravi, ili ostalih primanja saradnika prema ugovorima: autorski, ugovor o delu, i sl., te u skladu sa ovime obračuni na obrascima PP OPJ2 (Poreska prijava o obračunatom i isplaćenom porezu na prihode od autorskoh i srodnih prava i prava industrijske svojine), ili PP OPJ6 (Poreska prijava o obračunatom i isplaćenom porezu na prihode sportista ili sportskih stručnjaka i na druge prihode), te PP OPJ4 (Poreska prijava o obračunatom i isplaćenom porezu na prihode od nepokretnosti i davanja u zakup pokretnih stvari).

 Do 30. novembra tekuće godine, a za narednu potrebno je podneti Zahtev za paušalno oporezivanje (Preuzmi sa navedenog linka)

Do 31. januara tekuće godine, a za prethodnu godinu, u slučaju da su uplaćivani doprinosi na osnovu plata ili pomenutih ugovora za određnu godinu OBAVEZAN je PPP obrazac (Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda)

[NAPOMENA] Za PPP Obrazac je naslađe i najčešće kažnjavanje: dešava se da preduzetnik uplati nesto što duguje a nije isplaćivao platu, već neki zaostatak ili dug ili da uplati mali deo plate da zatvori firmu (npr. u februaru ) i zaboravi “šta je juče radio” – ako ne preda sledećeg 31. januara, nek ne brine, kazna 100% dolazi :)

Tekst je, kao i svaki “preduzetnički” do sada, napisan uz podršku @Lela_ns i Knjigovodstvenog biroa Trezor-J (FB stranica). Ukoliko imate pitanja ili nedoumice u vezi sa napisanim, slobodno postavite u komentarima ispod, ili na Facebook stranici.

[DODATNA NAPOMENA] Devizni inspektorat se formalno ukida 1.1.2013. godine! Do tada (formalno) postoji, kao i sve vaše obaveze koje imate prema njemu.

[DODATNA NAPOMENA 2] Navedeni limit od 3 miliona nije za ulazak u PDV sistem (to je, prema novom pravilniku, 8 miliona), nego za prelazak sa mogućnosti da budete paušalno oporezovani (ukoliko želite) na obavezu da imate knjigovođu. Dakle: do 3 miliona prometa u roku od godinu dana možete da budete paušalac, a i ne morate – to je vaša odluka. Preko 3 miliona prometa zahteva da imate knjigovođu – računovođu.

Još tekstova o preduzetništvu:

  1. Postati preduzetnik, korak po korak
  2. Promena podataka o preduzetniku: kako uneti izmene u APR i Poresku upravu
  3. IT sektor i rad sa inostranstvom: kako se izvozi usluga?