Prvog marta stupila je na snagu uredba po kojoj su preduzetnici koji porez na dohodak građana plaćaju na paušalno utvrđen prihod (tzv. paušalci) i obveznici koji su u sistemu samooporezivanja, a nisu se opredelili na ličnu zaradu u obavezi da unesu i poziv na broj, koji je u najmanju ruku nezgrapno objašnjen u saopštenju Poreske uprave.

U saopštenju se navodi da se zadužuje po modelu 97, a poziv na broj je objašnjen na sledeći način:

KK (kontrolni broj), ŠOP (šifra opštine plaćanja) i PIB/JMBG

Zapravo, reč je o broju koji je svakom paušalcu dobro poznat, a nalazi se u rešenju (konačnom ili akontacionom) o porezu na prihode i doprinosima koje uplaćuje. Dakle, upisujete poziv na broj koji vam je dodelila poreska uprava.

Šifra plaćanja je 141, ukoliko novac podižete na šalteru banke, odnosno 241, ukoliko je u pitanju elektronsko bankarstvo.