laž

Dokle će nas reklame lagati, a mi im slepo verovati?

Nije mi sporno kada se koristi filtriranje snimka i kompjuterska animacija pri reklamiranju deterdženta za sudove, praška za veš, svakako da mi ne smeta pri reklamiranju uložaka i tampona – ne bih da vidim ništa što nije plava tečnost, kompjuterski dočarana, hvala. Obmana koja je predmet ovog teksta jeste malo ozbiljnije prirode, jer može mnogo[…]

Scroll to top