video blog

Video/audio blog? Ume to i biti dobro

Kao dosta mlađa sam, pretpostavljam kao i svi drugi adolescenti, imala veliki problem sa tim da priznam kako nisam (bila) u pravu tvrdeći nešto, zastupajući određeni pogled na stvari. Međutim, kako smatram da sa godinama čovek mora emotivno da raste i da se društveno razvija, da radi na sebi i svojim osećanjima, često sam se[…]

Scroll to top